Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sławnie

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  w Sławnie
    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ;
2) w PINB w Sławnie powołano Inspektora Ochrony Danych (IODO); dane kontaktowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 59 810 79 94;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie i Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sławnie zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji Pani/Pana wniosków – załatwienia sprawy;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Strona główna

K O M U N I K A T  nr 1/2020
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie
                     
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sławnie mając na celu zmniejszenie zagrożenia epidemiologicznego ustala:

 • Wnioski i pisma będą przyjmowane za pośrednictwem lady podawczej usytuowanej w korytarzu inspektoratu lub za pośrednictwem poczty polskiej od poniedziałku do czwartku do godziny 14.00.
 • Wnioski i pisma będą gromadzone w wyznaczonym miejscu i rejestrowane w książce korespondencyjnej w następnym dniu pracy i rozpatrywane zgodnie z regulaminem organizacyjnym inspektoratu.
 • Kontrole w terenie ,wynikające ze złożonych skarg i wniosków będą przeprowadzane wyłącznie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzi , bezpieczeństwa mienia i środowiska.
 • Petenci przyjmowani będą w inspektoracie tylko w związku z otrzymanym wezwaniem z PINB, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
 • W prowadzonych przez inspektorat postępowaniach administracyjnych petenci mogą kontaktować się z inspektoratem za pośrednictwem : platformy e-PUAP, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej oraz poczty polskiej.

  Jolanta Jabłońska
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  w Sławnie
  13.03.2020r.

Witamy na stronie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie
Adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sławnie
ul. Stefanii Sempołowskiej 2A
76-100 Sławno
Telefony:
(0-59) 810-79-94 tel./fax - Sekretariat
(0-59) 810-64-85 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
(0-59) 810-64-86 Inspektorzy
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pinb.powiatslawno.pl
EPUAP

adres skrytki:  /pinbslawnoepuap/skrytka

NIP: 499-03-80-563
REGON: 331345323
Godziny pracy: poniedziałek – piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

logo Biuletynu Informacji Publicznej

 

herb Starostwa Powiatowego w Sławnie

 

Poprawny CSS!

 

Valid HTML 5

 

WCAG 2.0 (Level AA)

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony!

Zrozumiałem